Contact

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
IČO: 27234835, DIČ: CZ27234835

Company headquarters
Na hroudě 2149/19, 100 00, Praha 10

Office
Beranových 130, 199 00, Praha 9

Technology Center
Vraňany 232, 277 07, Vraňany

+420 277 002 333

info@frontier-technologies.eu

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 106530

Reklamace
Přejít na web

Společnost FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
plní roli obchodního zástupce společnosti Pražská energetika, a.s.
v oblasti poskytování PREmium energetických služeb.